Doa Yesus untuk Murid-muridNya

(Yoh 17:1-26)
Bapa, telah tiba saatnya; permuliakanlah AnakMu,
supaya AnakMu mempermuliakan Engkau.
Sama seperti Engkau telah memberikan kepadaNya
kuasa atas segala yang hidup,
demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal
kepada semua yang telah Engkau berikan kepadaNya.
Inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau,
satu-satunya Allah yang benar,
dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi
dengan jalan menyelesaikan pekerjaan
yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya.
Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah Aku
padaMu sendiri dengan kemuliaan
yang Kumiliki di hadiratMu sebelum dunia ada.
Aku telah menyatakan namaMu kepada semua orang,
yang Engkau berikan kepadaKu dari dunia.
Mereka itu milikMu dan Engkau
telah memberikan mereka kepadaKu
dan mereka telah menuruti firmanMu.
Sekarang mereka tahu, bahwa semua
yang Engkau berikan kepadaKu itu berasal dari padaMu.
Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaKu
telah Kusampaikan kepada mereka
dan mereka telah menerimanya.
Mereka tahu benar-benar,
bahwa Aku datang dari padaMuu,
dan mereka percaya, bahwa Engkaulah
yang telah mengutus Aku.
Aku berdoa untuk mereka.
Bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka,
yang telah Engkau berikan kepadaKu,
sebab mereka adalah milikMu dan segala milikKu
adalah milikMu dan milikMu adalah milikKu,
dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka.
Dan Aku tidak ada Iagi di dalam dunia,
tetapi mereka masih ada di dalam dunia,
dan Aku datang kepadaMu.
Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka
dalam namaMu, yaitu namaMu
yang telah Engkau berikan kepadaKu,
supaya mereka menjadi satu sama seperti Kita.
Selama Aku bersama mereka,
Aku memelihara mereka dalam namaMu,
yaitu namaMu yang telah Engkau berikan kepadaKu;
Aku telah menjaga mereka
dan tidak ada seorangpun dari mereka yang binasa
selain dari pada dia yang telah ditentukan untuk binasa,
supaya genaplah yang tertulis dalam KitabSuci.
Tetapi sekarang, Aku datang kepadaMu
dan Aku mengatakan semuanya ini
sementara Aku masih ada di dalam dunia,
supaya penuhlah sukacitaKu di dalam diri mereka.
Aku telah memberikan firmanMu kepada mereka
dan dunia membenci mereka,
karena mereka bukan dari dunia,
sama seperti Aku bukan dari dunia.
Aku tidak meminta, supaya Engkau
mengambil mereka dari dunia,
tetapi supaya Engkau melindungi mereka
dari pada yang jahat.
Mereka bukan dari dunia,
sama seperti Aku bukan dari dunia.
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran;
firmanMu adalah kebenaran.
Sama seperti Engkau telah mengutus Aku
ke dalam dunia, demikian pula
Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia;
dan Aku menguduskan diriKu bagi mereka,
supaya merekapun dikuduskan dalam kebenaran:
Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa,
tetapi juga untuk orang-orang,
yang percaya kepadaKu oleh pemberitaan mereka;
supaya mereka semua menjadi satu,
sama seperti Engkau, ya Bapa,
di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau,
agar mereka juga di dalam Kita,
supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah
yang telah mengutus Aku.
Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan,
yang Engkau berikan kepadaKu,
supaya mereka menjadi satu,
sama seperti Kita adalah satu:
Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku
supaya mereka sempurna menjadi satu,
agar dunia tahu, bahwa Engkau
yang telah mengutus Aku dan
bahwa Engkau pengasihi mereka,
sama seperti Engkau mengasihi Aku.
Ya Bapa, Aku mau supaya,
di manapun Aku berada,
mereka juga berada bersama-sama dengan Aku,
mereka yang telah Engkau berikan kepadaKu,
agar mereka memandang kemuliaanKu
yang telah Engkau berikan kepadaKu,
sebab Engkau telah mengasihi Aku
sebelum dunia dijadikan.
Ya Bapa yang adil,
memang dunia tidak mengenal Engkau,
tetapi Aku mengenal Engkau,
dan mereka ini tahu,
bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku;
dan Aku telah memberitahukan namaMu
kenada mereka dan Aku akan memberitahukannya,
supaya kasih yang Engkau berikan kepadaKu
ada di dalam mereka
dan Aku di dalam mereka.